Attester

Børneattester:

Der er indhentet børneattester for alle vores instruktører og assistent.

Alle er uden anmærkninger.

Roller

Der er udarbejdet rolle beskrivelse for klubbens instruktører og assistenter. De kan læses her.

Instruktørens rolle

Assistentens rolle

Klubbens instruktører

Chefinstruktør


Voksen Instruktører


Børne- og ungdomsinstruktører


Assistenter