Kata – den ultimative træningsmetode...

Skrevet af: Sensei Henrik Larsen

For mange er det at træne kata – sammenligneligt med gymnastiske øvelser, som man finder dem i Aerobic og til gymnastik. Det er fysiske bevægelsesmønstre, hvor det sværeste er, at kunne huske alle bevægelserne...

Men analyserer man Den traditionelle karate’s kata’er, vil man finde, at det at træne kata, er noget af det mest komplekse, man kan finde inden for bevægelsestræning.

Sanchin og Tensho har altid været kendt som de ultimative kata’er i forhold til spændingsniveau. Den menneskelige hjerne og kroppens nervesystem er ikke designet til at have kontakt til samtlige af kroppens muskler på en og samme tid. At udfører Sanchin eller Tensho med det optimale spændingsniveau, vil derfor kræve mange års intensiv træning.

Sanchin er altså en kata, man skal blive ældre sammen med…
 
Formår man at blive gammel med sin Sanchin
– vil kroppen forblive ung...
 
Netop det faktum, at blive ældre sammen med sin Sanchin, er et yderst interessant faktum. Samtidig med at den menneskelige krop ældes, bliver vores reaktionsevne langsommere og vores muskulære styrke reduceres allerede efter det fyldte 32 år. Begge faktorer skyldes primært, at kroppens muskulære nervesystem langsomt men sikkert, forfalder og nerveledningen og kontakten til kroppens muskler bliver således mindre og mindre effektiv...
 
Det mest interessante i dette er, at ved tung eksplosiv styrketræning, kan man vedligeholde et højt nerve muskulært spændingsniveau og dermed reducerer de uundgåelige alderdomstegn. Men hvorfor er det interessant i forhold til karate? Det er det fordi, at man gennem Sanchin træning vil skabe en form for ”over eksponering” af nervesystemet – man må ”fyrre” alle sine nervemæssige resurser af på en og samme tid, for at skabe det rigtige spændingsniveau i Sanchin og netop dette spændingsmønster – er præcis det man bruger i ”Tung eksplosiv styrketræning” og som har indvirkning på, at man trods en kropsmæssig ældning – kan fastholde et højt reaktionsniveau og en maksimal muskulær styrke.
 
”Tung eksplosiv styrketræning” er ikke, som mange fejlagtigt tror – hurtige bevægelser – men langsomme bevægelser, hvor man på grund af den maksimale belastning, flytter vægten – så hurtigt som muligt – om end, at dette er i et meget langsomt tempo.
Nøjagtigt det træningsmønster man oplever, når man ser meget erfarne karateudøvere træne Sanchin.
 
 
Med andre ord:
Formår man at blive gammel med sin Sanchin – vil kroppen forblive ung….
 
Nu kunne man jo tro, at den ultimative træningsform så kun fandtes i Sanchin og Tensho og at de ”almindelige” kata’er, så bare var fysiske øvelsesrækker på linie med Aerobic. Men igen, må man sige, at kan man udføre sin kata’er på et højt niveau – så viser det sig, at den traditionelles kata’er er en helt enestående bevægelsesform, som ingen anden idræt kan overgå.
 
For nogle år siden, hvor jeg gik på universitet – skulle vi undersøge elite idrætsudøveres maximale puls. Testen går i korte træk ud på, at man sætter test personen op på et løbe bånd og så sætter man hastigheden og hældningsprocenten stille og roligt op. Testpersonen får hele tiden registreret sin puls. På et tidspunkt bliver udøveren så udmattet, at vedkommende kollapser og man registrerer efterfølgende den højeste puls udøveren havde under løbetesten. Denne puls betegnes som MAXIMAL PULS...
 
Under normale omstændigheder vil man sige, at løb til total udmattelse er den mest optimale måde at måle Max Puls på.
Det var derfor en stor overraskelse for underviserne på Universitet, at når vi målte på de dygtigst kata udøvere – var de langt over denne Max Puls der blev målt på løbebåndet, under udførelsen af deres kata’er.
 
Først troede de ikke på det. Men da vi begyndte at analyser bevægelsesmønstrene i kata, begyndte der sig at tegne et mønster – som kunne give en forklaring på det overraskende resultat.
 
Hvis kata udføres korrekt, vil der konstant være et vist spændingsniveau i samtlige af kroppens muskler – som i Sanchin – men mere nuanceret i forhold til bevægelsernes udførelse. Under samtlige bevægelser i kata, opbygger man spændingsniveauet i de forudgående teknikker, som så danner grundlaget for den efterfølgende eksplosive teknik. Spænding og energi fastholdes gennem hele kata’en – som efterhånden giver en højere og højere belastning på kredsløbet – som så bevirker at den Maximale Puls – stiger og stiger, til et niveau højere end på løbebåndet.
 
Dette giver en helt unik bevægelsesform, som giver en optimal belastning af kroppens nervesystem, kredsløb og ikke mindst en optimalt koordinering mellem krop og hjerne.