Vordingborg Karateklubs Klubmesterskab 2017

Tilmeld !

Hent hele denne information, samt tilmelding blanketten her:

Tilmeldingsblanket

Der kæmpes i Kata og Irikumite.
Der kan også kæmpes i ”Klemmekumite”.
Dette gælder dog KUN Børn/Unge i graderne: Nye til/med 9. Kyu.

Man kan tilmeldes i følgende kategorier:

 

Kategori

Gradinddeling

Klemme-
kumite

Kata

Iri-kumite

Piger

<10 år

Nye – 9. Kyu

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

K1

 

 

 

 

A1

A2

A3

 

1A

2A

3A

Piger 

10-13 år

Nye – 9. Kyu

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

K2

 

 

 

 

B1

B2

B3

 

1B

2B

3B

Kvinde/Junior
14-17 år

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

 

 

 

C1

C2

C3

1C

2C

3C

Kvinder
18+

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

 

 

 

D1

D2

D3

1D

2D

3D

Drenge

-10 år

Nye – 9. Kyu

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

K3

 

 

 

 

E1

E2

E3

 

1E

2E

3E

Drenge
10-13 år

Nye – 9. Kyu

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

K4

 

 

 

 

F1

F2

F3

 

1F

2F

3F

Herre Junior

14-17 år

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

 

 

 

G1

G2

G3

1G

2G

3G

Herre 18+

10. Kyu – 5.Ho

5. Kyu – 1. Kyu

Åben Klasse

 

 

 

H1

H2

H3

1H

2H

3H

 

Klemme-kumite.


Hver deltager har en klemme sat fast midt på Karate-gi`en i brysthøjde. Herefter gælder det om at få fat i modstanderens klemme på lovlig vis flest gange inden for 90 sekunder. Der skelnes som i almindelig kumite mellem korrekte teknikker og ikke korrekte teknikker, samt normal kontakt og for hård kontakt.

De øvrige regler præciseres umiddelbart inden konkurrencen.

Der må godt bæres briller i Klemme-kumite konkurrencen.
 


Kata.


Åben Klasse:

Der skal veksles mellem minimum 3 kataer. En kata må aldrig vises 2 gange i træk af samme deltager. Der kan vælges mellem alle Goju-Ryu kataer. Kata SANCHIN skal være den første, der vises. Det oplyses til dommerbordet inden hver start, hvilken Kata man viser som den næste.
 

Kyu klasser:

10 kyu – 5. Ho:        Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Saifa.
                              I denne klasse man anvende samme Kata
                              hele tiden. Man SKAL ikke.

5. Kyu – 1. Kyu:      Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni, Saifa,
                              Seyunchin, Shisoshin.

                              I denne klasse skal man veksle mellem minimum
                              2 Kataer. Det betyder, at samme Kata ikke må
                              vises 2 gange i træk af samme deltager.

Gælder alle klasser:

Der må godt bæres briller i Kata konkurrencen.

Der kæmpes om 1., 2. og to 3. pladser. Der er ingen opsamling.Iri-Kumite.


Kamptiden er 90 sekunder for alle kampe.

Handsker, tandbeskytter, fødder og benskinner er påkrævet.

Der anvendes røde og blå handsker/bælter.

Bemærk de enkelte deltagere skal selv medbringe handsker.

Skridt og brystbeskytter anbefales.

 

Regler Iri kumite

De 2 kæmpere starter med 90 sekunders Iri-kumite uden stop.

Flagdommerne er udstyret med klik kere og tæller fortløbende scoringerne mellem de enkelte kæmpere (der vises ikke point, kun advarsler).

 

Der scores point på alle kontrollerede teknikker, der ikke pareres.

Stød, uraken og lignede til hoved og krop                1 point

Spark til kroppen                                                  2 point

Nedtagninger med opfølgning og spark til hoved       3 point

 

Lårspark giver ikke point – men betegnes som et teknisk moment på linje med fodfejning. Advarsel gives lårsparket eller fodfejningen, som ikke efterfølgende bliver fulgt op af en teknik.

Det er tilladt med let kontrolleret kontakt på kroppen og lår, men absolut ingen kontakt til ansigtet.

Albueslag og knæspark er ikke tilladt.

 

Dato:

Lørdag d. 25. marts 2017
 

Sted:

Vordingborg Karate Klubs Dojo
 

Tilmelding:

Til din Instruktør
 

Tilmeldingsfrist:

Senest lørdag d. 18. marts 2017

 

Pris:

Stævnedeltagelse er gratis.

Forplejning:

Man medbringer selv mad og drikke.

Der er under hele stævnet gratis Kaffe og Te i Cafèen.

Startlister:

Startlister udleveres under stævnet.

Tidsplan:

Stævnet starter kl. 9:00 og forventes afsluttet kl. 17:00

Kata afvikles om formiddagen.

Klemme-kumite og Iri-Kumite afvikles efter frokost.

Sportslig Ledelse og Stævne Ledelse:

Sensei Dennis Knudsen.