Sanchin

Skrevet af: Sensei Henrik Larsen

Sidste sommer rev jeg min bicepssene af ved skulderen. Efter en operation, hvor biceps senen blev forankret igen, startede jeg en lang genoptræningsperiode.
 
Selv om jeg selvfølgelig altid har trænet Sanchin, så har jeg ikke tidligere trænet så intensivt som jeg gjorde i min genoptræningsperiode, hvor jeg brugte Sanchin i min daglig genoptræning. Efter en måneds genoptræning, var der en ting der stod mig klart.

Hvor mere man træner Sanchin, hvor bedre en følelse og forståelse af Sanchin får man.

Vil du forstå det – så gør det!

Sanchin er en af den traditionelle karates helt unikke træningsøvelser. En kata som kun bevares, hvis karaten forbliver tro mod sine traditionelle værdier.
 
Okinawa Goju-ryu kata’er er alle bygget op over en kombination af Kaishugata og Heisugata, med den overvejende vægt lagt på Kaishugata.
Man siger, at det kun er Suparinpei der er en kombination af Kaishugata og Heisugata, men jeg tror nærmere udsagnet udspringer af, at udøvere der mestre Suparinpei, niveaumæssigt forstår balancen mellem Kaishugata og Heisugata og således kan bringe det til udtryk.
 
Det er min klare overbevisning, at uden en klar forståelse af Heishugata, er det ikke muligt, at udføre Okinawa Goju-ryu’s kataer med den sande forståelse og indlevelsesevne.
Kata’erne vil blive rene Kaishugata’er og vil i udtryksform ligge sig op af Goju-kai og Itosu.kai’s måde at fremføre/fortolke kata på.
 
Det er især områder som: Muchimi, tyngde og nervemuskulær kontrol, samkoordinereing af bevægelsesteknik og åndedræt, som har en højt indlæringsværdi i Sanchin træning. Hvis man træner den ofte nok.

Sanchin kan også oversættes med ”De 3 kampe”,
hvor der refereres til kampen mellem:
KROP, PSYKE og ÅND (BODY – MIND and SPIRIT)

Den menneskelige krop er ikke skabt til at kunne aktiverer hele det neuromuskulærer system på en gang.
Med Sanchin træning har man et unikt redskab til, at optimere den neuromuskulærer nerveledning. Gennem en mental fokusering, skaber man en fiktiv modstand. Denne mentale modstand, skal skabe et neuromuskulært respons, der svarer til en tilsvarende ikke fiktiv modstand. Da man arbejder med fiktive/mentale modstande – kan man sætte sig ud over de almindelige menneskelige arbejdsmønstre og dermed overskride grænser for almindelig fysisk træning og den neuromuskulærer respons. Dette betyder, at Sanchin er en hel unik træningsform, som ikke findes tilsvarende uden for karate.
 
"Sanchin is a pseudo – isotonic and pseudo-isometric exercise witch enables one to achieve and sustain a high heart rate with low impact. The deep tension breathing in Sanchin also opens the lungs, increases blood circulation, opens the capillaries, strengthens the heart muscle, massage the lymph system and opens epidermal glans".
 
Træning af Sanchin
Ser man på den enorme fysiologiske belastning det er for kroppen, når man udfører Sanchin træning 100%, vil det for de fleste ikke så øvede udøvere være en god ide, at bygge sin træning gradvis op.

  1. gang 60% fysisk intensitet
  2. gang 80% fysisk intensitet
  3. gang 100 fysisk intensitet
  4. gang 101% fysisk intensitet

På den måde opbygger man det neuromuskulærer spændingsniveau gradvis. Det giver kroppen en optimalt mulighed for, at adaptere i forhold den fiktive belastning, som kroppen påvirkes af mentalt. Dermed vil indlevelsesevnen være mere optimal og der forebygges samtidig mod overbelastningsskader.
 
Partner arbejde med Sanchin
Når man laver partnerarbejde i forbindelse med Sanchin, kan man opdele samarbejdet i 3 dele.

  1. Den mentale del: ”Shime” test af udøveren.
  2. Fysisk/neuromuskulært: Man hjælper udøveren til at forstår det neuromuskulærer spændingsniveau.
  3. Teknisk: Man hjælper med at tilrette den tekniske udførelse af Sanchin

Den mest interessante del af partnerarbejder er i mine øjne det Neuromuskulærer samarbejde. Da det kan være meget svært for den enkelte udøver, at opnå den dybereliggende forståelse for det spændingsniveau man skal ramme – når man mentalt skaber et fysisk spændingsniveau – uden at man reelt skal overvinde en ydre fysisk påvirkning.
 
Ofte blander man den tekniske hjælp sammen med den Fysisk/neuromuskulærer hjælp. Dette giver et uheldigt udfald, da man ”hjælpes” til, at få en forkert opfattelse, af de involverede musklers arbejdsproces i den tekniske udførelse.

Tryk – skaber modtryk!

For eksempel ser man ofte, at når man hjælper en udøver til at holde albuen/armen ind til kroppen, når den trække bagud, ja, så presser man på ydersiden af albuen – altså ind mod kroppen. Dette medfører selvfølgelig, at udøveren udfører den rette tekniske bevægelse. Samtidig skabes der desværre et forkert responsmønster – da pres altid skaber modpres.
Udøverens responsmønster er derfor, at presse albuen lidt udad – hvorefter hjælperen trykker endnu hårdere indad – og man trykke selvfølgelig endnu mere udad. Teknisk set, ser øvelsen rigtigt ud, men den neuromuskulærer indlæring er faktisk modsat det man oprindelig prøvede, at hjælpe udøveren til at forstå.
 
Det samme gør sig tit gældende, når man ønsker at hjælpe sin partner til at få mere tyngde i kata´en. Hjælpen ligger tit i, at man presser udøveren ned mod gulvet, men for ikke at falde sammen, må man jo presse kroppen opad. Igen, ser det teknisk korrekt ud, men responsmønstret er det modsatte af det ønskede. I stedet kunne man vælge 2 andre måder.
Den ene bliver allerede brugt i stor udstrækning, nemlig at presse lidt opad mod ”tanden”, hvilket medfører, at det rigtige responsmønster indlæres, da man søger, at bringe sin tyngde længere ned. En anden ikke så udbredt metode er, at tage fat om hofterne og løfte lidt opad – dette medføre øjeblikkeligt, at udøveren med det samme, bringer sit tyngdepunkt nedad. Denne øvelse kan også med fordel bruges i den almindelige kata træning.
 
Der er ingen tvivl om, at Sanchin træning er fundamentet i Okinawa Goju-ryu’s måde at opfatte og forstå kata på.

Man kan træne karate et helt liv, uden at træne Sanchin. Men man kan aldrig opnå den fulde forståelse for Okinawa Goju-ryu’s kata’er uden, at træne Sanchin.

Skal Okinawa Goju-ryu karate være en kampkunst - eller en kampsport?
Forskellen ligger i Sanchin.

Da kata generelt danner hele forståelsesgrundlaget for den kompleksitet og dybde, der ligger i Okinawa Goju-ryu – kan man gå et skridt videre. Uden forståelse af Sanchin – bliver Okinawa Goju-ryu reduceret til et ”almindeligt” karatesystem – hvor det, der karakteriserer Okinawa Goju-ryu forsvinder og Okinawa Goju-ryu går fra at være en Kampkunst til at være en kampsport.