Grader i sort bælter.

I modsætning til kyu grader, hvor lavere tal angiver højere grad, viser tallet i dan graderne, hvor høj grad man har. Dvs. jo højere tal, jo højere grad.

For at graduere til en højere dan grad, skal der gå mindst det antal år, som den kommende dan grad er. Dvs. hvis man f.eks. er 2. dan Nidan, skal der gå mindst 3 år før man kan ansøge om at få lov til at graduere til 3. dan Sandan.

1. dan  Shodan
2. dan  Nidan
3. dan  Sandan
4. dan  Yodan
5. dan  Godan
6. dan  Rukudan
7. dan  Shichidan
8. dan  Hachidan
9. dan  Kudan
10. dan  Judan


Dog er 6. dan og højere æresbetegnelser, hvor man som udøver bliver indstillet til graden.

Klubbens sort bælter

Godan – 5. dan

Sensei Dennis Knudsen

  

  

    

Yondan – 4. dan

Sensei Dennis Caglar

  

  

    

Sandan – 3. dan

Sensei Peter Munkholm

  

  

    

Nidan – 2. dan

Martin Locker Laursen

Sofie Hagemann

Søren Hagemann

Peter Høst Larsen

Lars Augustesen

Søren Oldenburg

Thomas Westergaard

 Charlotte Juul Petersen

Shodan – 1. dan

Claus Busch

 

Claus Jørgensen

 

Maria Juul Martins

 

Brian Ravn

 

Lise-Lotte Fallenius Rasmussen

 

Nikolaj Thomsen Martins

 

Kim Pedersen

 

Jeanette Axelsen

 

Nicklas Rasmussen

 

Jan Lauridsen

 

Ken Sølvhøj

 

Henrik Holton

 

Jann Hemmingsen

Carsten Stiller

Carsten D.

Daniel Katzmann

Pierre Jeamo Petersen

Mathias Dørge

Iwona Pranga

   Sofie Biskopstø

Jo-Kyu Shodan

Junior 1. dan (16-18 år)

Peter Hagemann

  

  

  

Chu-Kyu Shodan

Junior 1. dan (14-16 år)

Maria Sølvhøj

 

Julia Svanholm Phil Hansen

 

Teddy Lous

 

Sidsel Døssing

 

Ge-Kyu Shodan

Junior 1. dan (11-14 år)

Ida Sølvhøj

  

  

  

Listen er opdateret den 25. december 2012