Elektronisk udmeldelse er på vej

Giv besked til både kassereren og instruktøren.

Når man vil melde sig ud, skal det ske skriftligt til både kassereren og instruktøren.