Vordingborg Karateklubs bestyrelse

David Hill Petersen

Formand
Arrangements koordinator og stævne og gasshuku koordinator

Tlf.: 2440 1505
Mail:  [email protected]

Charlotte Juul Petersen

Næstformand

 
Tlf.: -
Mail:  [email protected]

Dennis Knudsen

Chef Instruktør

Pressekoordinator

 

Tlf.:  2275 5206
Mail:  [email protected]

Iwona Pranga

Kasserer
Medlemsadministrator / Data Protection Officer

Tlf.: 5153 6121
Mail:  [email protected]

Carsten Stiller

Bestyrelsesmedlem
Webansvarlig og adm.system ansvarlig

Tlf.:  4244 4240
Mail:  [email protected]

Morten Johansen

Bestyrelsesmedlem
Sekretær og gradueringskoordinator

Tlf.: 2514 2994
Mail:  [email protected]

Christian Frølich Buxbom

Bestyrelsesmedlem
Gradueringskoordinator og fotograf

Tlf.: 3038 8389
Mail:  [email protected]

Søren Oldenburg

Bestyrelsessupleant

Kontaktperson til DGI

 

Tlf.:  2289 4025
Mail:  [email protected]

Lars Vængtoft

Bestyrelsessupleant

Tlf.: 2938 5218
Mail:  [email protected]

 

Tovholdere

Der er en række faste arrangementer og funktioner, som klubben laver hvert år, hele tiden, eller med passende mellemrum. Og der er tilknyttet en torvholder til dem alle:

 • Graduering:
  David Hill Petersen
  Morten Johansen
  Christian Frølich Buxbom
   
 • Presseansvarlig:
  Dennis Knudsen
   
 • Klubmesterskab:
  Dennis Knudsen
   
 • Børneweekend:
  David Hill Petersen
  Lars Augustsen
   
 • Voksendag:
  Søren Oldenburg
  Dennis Caglar
   
 • Julearrangement:
  Carsten Stiller
  Lars Augustsen
   
 • Hjemmesiden:
  Carsten Stiller
   
 • Facebook:
  David Hill Petersen
  Carsten Stiller
  Dennis Caglar
   
 • Marketing:
  Søren Olden 
  David Hill Pedersen
  Dennis Caglar
  Carsten Stiller
   
 • Medlemsdata:
  Iwona Pranga
  Carsten Stiller
   
 • Tøjsalg/Webshop:
  Christian Frølich Buxbom

 

Valg af bestyrelse?

Bestyrelsen bliver valgt ved den årlige generalforsamling.

Ved den årlige general forsamling, er det de fremmødte medlemmer som vælger bestyrelsen. Da nogle af bestyrelses medlemmerne vælges for 2 år af gange, er det ikke alle bestyrelsens medlemmer der er på valg hvert år.

Hvis du vil vide mere om hvordan bestyrelsen vælges, kan du læse klubbens vedtægter.

 

Gør en indsats.

Det er kun ved deltagelses i generalforsamling at man kan gøre indflydelse på hvem der sidder i bestyrelsen.

Det er kun ved deltagelse i den årlige ordinære generalforsamling at din stemme kan gøre indflydelse, så hvis du mener at der sidder nogle forkerte personer i bestyrelsen, ja så er der kun en ting at gøre; Mød op til generatlforsamlingen og afgiv din stemme.

Du kan få mere af vide omkring afstemning ved at læse klubbens vedtægter.