Sort bælter i Vordingborg Karateklub

Rukudan - 6. Dan

Sensei Dennis Knudsen

     

 

Godan - 5. Dan

Sensei Dennis Caglar

     

 

Sandan - 3. Dan

Sensei Peter Munkholm

Lars Augustesen

Søren Oldenburg

Charlotte Juul Petersen

 

Nidan - 2. Dan

Martin Locker Laursen

Sofie Hagemann

Søren Hagemann

Peter Hørst Larsen

Thomas Westergaard

Carsten Stiller

Iwona Pranga

Dennis Astrup

 

Shodan - 1. Dan

Claus Busch

Claus Jørgensen

Maria Juul Martins

Brian Ravn

Lise-Lotte Fallenius Rasmussen

Nikolaj Thomasen Martins

Kim Pedersen

Jeanette Axelsen

Nicklas Rasmussen

Jan Lauridsen

Ken Sølvhøj

Henrik Holton

Jan Hemmingsen

Carsten D.

Daniel Katzmann

Pierre Jeamo Petersen

Marthias Dørge

Sofie Biskopstø

Catrine Lindberg Illum

Morten Johansen

 

Jo-Kyu Shodan (Junior 1. dan 16-18 år)

Peter Hagemann

     

 

Chu-Kyu Shodan (Junior 1. dan 14-16 år)

Maria Sølvhøj

Julia Svanholm Phil Hansen

Teddy Lous

Sidsel Døssing

Lauritz Rasmussen

     

 

Ge-Kyu Shodan (Junior 1. dan 11-14 år)

Ida Sølvhøj

     


 Grader i sort bælter.

I modsætning til kyu grader, hvor lavere tal angiver højere grad, viser tallet i dan graderne, hvor høj grad man har. Dvs. jo højere tal, jo højere grad.

For at graduere til en højere dan grad, skal der gå mindst det antal år, som den kommende dan grad er. Dvs. hvis man f.eks. er 2. dan Nidan, skal der gå mindst 3 år før man kan ansøge om at få lov til at graduere til 3. dan Sandan.

1. dan  Shodan
2. dan  Nidan
3. dan  Sandan
4. dan  Yodan
5. dan  Godan
6. dan  Rukudan
7. dan  Shichidan
8. dan  Hachidan
9. dan  Kudan
10. dan  Judan


Dog er 6. dan og højere æresbetegnelser, hvor man som udøver bliver indstillet til graden.